Hållbarhet

HÅLLBARHET

Vi på Arotech tror mycket på hållbar utveckling som värnar om miljön, människor och ekonomin. Vi tar vårt ansvar på allvar och alltid strävar efter långsiktiga relationer med våra kunder, medarbetare, leverantörer, staden, kommunen och näringslivet. Hållbarhet är en del av våra värderingar.

Socialt

Vi är måna om våra medarbetare, kunder, leverantörer, och besökare. Vi strävar alltid efter att skapa förutsättningar för goda samarbeten, dialoger och resultat samtidigt som vi också tänker på samhället och omvärlden. Vi har stort fokus på en sund arbetsmiljö, hälsa, jämställdhet och mångfald. Vi sätter stort värde på de lokala samarbeten och mångåriga relationer vi byggt upp genom tid. 

Miljö

Vårt kvalitets, miljö-, och arbetsmiljöarbete är förebyggande där ständiga förbättringar är ett ledord. Materialförbrukning, produktionsprocess, energi, returer, sortering och transporter ska ha en minimal påverkan på miljön, klimat och natur. Bland mycket annat så minskar vi användning av papper, vi sorterar för återvinning, vi släcker lampor och stänger av datorer som är igång i onödan, drar ur mobilladdare när de inte används, och väljer våra leverantörer med omsorg.

Ekonomiskt

Certifikat

ISO 9001

ISO 14001